ผลงานวิจัย

February 15, 2019

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน Test facility ตามหลักการ OECD GLP มุ่งเป้าพัฒนาเป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยระดับนานาชาติ

February 15, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังขับเคลื่อนสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง”

February 14, 2019

การประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและนักบริหารจัดการองค์ความรู้

February 14, 2019

สมาคมศิษย์เก่าพยายาลศิริราชฯ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช จัดการประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 26 เรื่อง “เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

Prev page

Next page