ผลงานวิจัย

July 17, 2023

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ร่วมกับกองคลัง ม.มหิดล จัดอบรม “การบริหารความคุ้มค่าและวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ”

July 17, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

July 17, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 33 (7/2566) เรื่อง “พฤติกรรมเด็กดื้อ พฤติกรรมเด็กก้าวร้าว เกิดจากอะไร แก้ไขยังไง”

July 15, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 23”

Prev page

Next page