ผลงานวิจัย

March 18, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ณ กรุงย่างกุ้ง

March 18, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2567

March 17, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัยครั้งที่ ครั้งที่ 39 (3/2567) เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเด็ก ๆ เมื่อเปิดเรียน”

March 17, 2024

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในงาน “สานฝัน ปันน้ำใจ” จัดโดยมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ

Prev page

Next page