ผลงานวิจัย

July 26, 2022

ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

July 26, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2565

July 26, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

July 25, 2022

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ร่วมสร้างสุขภาพดี มุ่งให้แผ่นดินไทย ไร้สโตรค

Prev page

Next page