ผลงานวิจัย

February 13, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The International Peace Foundation จัดงาน JAPAN-ASEAN BRIDGES EVENT SERIES ภายใต้หัวข้อ “The brain’s GPS: How we know where we are”

February 11, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง  “การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ”

February 11, 2024

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Social Impact and Community Engagement” ในการประชุม QS India Summit 2024 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

February 8, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MoU) ร่วมกับ Royal College of Surgeon Ireland (RCSI), University of Medicine and Health Sciences ประเทศไอร์แลนด์

Prev page

Next page