เดือนกันยายน 2563


ผลงานวิจัย

September 25, 2020

ม.มหิดล รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง

September 25, 2020

แถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

September 25, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมส่งมอบสีทาเอนกประสงค์แก่โรงเรียนคลองบางกระทึก

September 24, 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก : 3 ปี หลังหยุดประกอบการเหมืองทอง” เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี งบประมาณ 2564

Prev page

Next page