ข่าวประจำปี 2565

January 5, 2022

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

January 7, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก” พร้อมเปิดตัว “ศูนย์สุขภาวะครอบครัว”

January 7, 2022

อธิการบดี ม.มหิดลให้การต้อนรับทีมผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)

January 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย จัดโครงการอบรมทบทวนความรู้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB Refresher Course) ครั้งที่ 1/2565