วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

VDO Present

MU Corporate Presentation
Excellences at Mahidol
Excellences at Mahidol#2
VTR Mahidol Presentation
World Class University
ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้กับมหาวิทยาลัยมหิดล