เดือนกันยายน 2563

September 24, 2020

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

September 24, 2020

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการ “120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เนื่องในวันมหิดล พ.ศ. 2563

September 24, 2020

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563

September 21, 2020

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน International Special Needs Oral Care Medical Service Network และพิธีปิดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์