เดือนกันยายน 2563


ผลงานวิจัย

September 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

September 24, 2020

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

September 24, 2020

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการ “120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เนื่องในวันมหิดล พ.ศ. 2563

September 24, 2020

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563