เดือนตุลาคม 2563


ผลงานวิจัย

October 8, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

October 8, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Earth Science Olympiad : 1st TESO)

October 8, 2020

For Better World’s Innovation: ISPE and Young Pharmacists Visit MU​ Bio Innovation Center.

October 5, 2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา