ผลงานวิจัย

January 20, 2023

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดบรรยายทางวิชาการระดับนานาชาติ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”

January 20, 2023

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 27 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

January 19, 2023

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC)

January 16, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566