เดือนพฤศจิกายน 2562


ผลงานวิจัย

November 14, 2019

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงานครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือ มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด

November 14, 2019

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดลร่วมลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ การวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร

November 14, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” เพื่อผลักดันการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีพของผู้เรียน

November 14, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME)