ผลงานวิจัย

November 13, 2020

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท SCG Packaging Public Company Limited (SCGP) พัฒนาต้นแบบ Paper PPE เพื่อใช้ทางการแพทย์

November 13, 2020

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 49 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ

November 12, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

November 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565