ผลงานวิจัย

February 16, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญด้านการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

February 16, 2021

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 7

February 15, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล รับฟังการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้กิจกรรม Virtual Mobility for Occupational Health

February 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมความพร้อมสร้างเเบบทดสอบเเละจัดการสอบวิถีใหม่เเบบออนไลน์