เดือนมีนาคม 2562


ผลงานวิจัย

March 27, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมส่วนงาน เข้าร่วมการประชุม The Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ครั้งที่ 14 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

March 26, 2019

มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 33 ปี

March 25, 2019

ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัล “นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561”

March 25, 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมของผู้สูงอายุ และร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”