เดือนพฤษภาคม 2563


ผลงานวิจัย

May 15, 2020

บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบ“หุ่นยนต์ปฏิบัติการ CISTEMS” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

May 14, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวเปิดนวัตกรรมช่วยโรงพยาบาล สู้ COVID-19 “หุ่นยนต์เวสตี้” เก็บขยะติดเชื้อ และ”หุ่นยนต์ฟู้ดดี้” ส่งอาหาร-ยา

May 13, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มอบถุงแบ่งปันให้กับชุมชนเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์

May 13, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อร่วมหารือเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19