ผลงานวิจัย

April 27, 2022

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ HSBC จัดการแข่งขัน The HSBC Thailand Business Case Competition 2022

April 25, 2022

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดประกวด SiIC- BioDesign Competition in Medicine & Health ครั้งแรกในไทย มุ่งแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพ

April 21, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

April 20, 2022

ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”