ผลงานวิจัย

January 4, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ชุดตรวจทางการแพทย์ ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

December 26, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

December 26, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

December 23, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน (Training Course for IRB Establishment and IRB Administrative Staff) ครั้งที่ 4