เดือนกันยายน 2563


ผลงานวิจัย

September 24, 2020

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563

September 21, 2020

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน International Special Needs Oral Care Medical Service Network และพิธีปิดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์

September 21, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการใน “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564”

September 18, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัด Canal Cleanup Day ร่วมกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย