เดือนกันยายน 2564


ผลงานวิจัย

September 10, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง ทักษะการบริหารจัดการเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5

September 10, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยในโลกดิจิทัล เพื่อลดผลกระทบจาก Cyberbullying และความไม่ปลอดภัยในโลกออนไลน์

September 10, 2021

การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19”

September 9, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs