ผลงานวิจัย

June 24, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

June 24, 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565

June 23, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัด Mahidol Science Research Forum หัวข้อ ความร่วมมือในการพัฒนายาจากสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิกสิกรไทย

June 23, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Good Evening TQA Clinic (GET Clinic) คณะพยาบาลศาสตร์

Prev page

Next page