ผลงานวิจัย

September 6, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ”

September 4, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้ชื่อ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3”

September 4, 2021

คณะเทคนิคการเเพทย์ ม.มหิดล ร่วมเเถลงข่าว ประสิทธิผลการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง

September 4, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมด้านยาสูบระดับนานาชาติ’13th APACT 2021 Bangkok’

Prev page

Next page