ผลงานวิจัย

October 21, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร (MU-Drug Discovery & Development Platform) ภายใต้การดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 4/2565

October 21, 2022

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุม The 56th JAEAT Annual Meeting of Japanese Association for Experimental Animal Technologists

October 21, 2022

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา

October 21, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ กรมการสัตว์ทหารบก และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน

Prev page

Next page