ผลงานวิจัย

March 10, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 4 เรื่อง การส่งเสริมเด็กพิเศษด้วยการเล่นกับธรรมชาติ

March 6, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 (Thailand Quality Award 2023)

March 6, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนา “The PtD GLOBAL INDABA Conference 2024 The Supply Chain Workforce: Solution to Transform Supply Chains”

March 6, 2024

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล จัดกิจกรรมลดเค็ม ลดโรค บริโภคแต่น้อย (ภายใต้โครงการห่างไกล NCDs มีทางออก)

Prev page

Next page