ผลงานวิจัย

August 4, 2021

ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 4 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2564

August 3, 2021

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

August 3, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ Online Global Campus 2021: New Perspectives on Asia

August 3, 2021

คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในยุคดิจิทัล: ศิลปศาสตร์บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ”

Prev page

Next page