ผลงานวิจัย

December 30, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

December 29, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมตำรับยาสมุนไพรไทย ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

December 29, 2021

ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 2/2564

December 29, 2021

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page