เดือนกรกฎาคม 2563


ผลงานวิจัย

July 17, 2020

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

July 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาเรื่อง “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”

July 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สวทช. ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่าย พร้อมแถลงข่าว ความสำเร็จการพัฒนาชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว

July 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์”

Prev page

Next page