ผลงานวิจัย

December 13, 2023

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2566 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2023)

December 12, 2023

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

December 12, 2023

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

December 9, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Diamond Jubilee University Presidents’ Forum ในโอกาสครบรอบ 60 ปี The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

Prev page

Next page