ผลงานวิจัย

April 1, 2022

กองวิเทศสัมพันธ์ และ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับโรงเรียนในพื้นที่ รองรับโครงการความร่วมมือ Mahidol -University of Pennsylvania STEM Mobility Programme

April 1, 2022

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

March 31, 2022

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

March 31, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MUQD Webinar series 2: Achieving excellence ครั้งที่ 3: สอนอย่างไรให้โดนใจเด็ก GenZ

Prev page

Next page