ผลงานวิจัย

June 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยแบบสหวิทยาการ “MU-BIOTEC”

June 29, 2021

มหิดลสาร เดือนกรกฎาคม 2564

June 26, 2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันออนไลน์ “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 1 The 1st Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO) ณ  ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม

June 25, 2021

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ” (Eco University)

Prev page

Next page