ผลงานวิจัย

March 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรแพทย์ 6 ปี รับ 2 ปริญญา ตอบโจทย์ผู้เรียนแพทย์ เลือกเรียนสาขาอื่นในระดับปริญญาโท ควบคู่อีก 1 สาขา

March 26, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประเพณีรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2563

March 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือความร่วมมือกับเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

March 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

Prev page

Next page