ผลงานวิจัย

June 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565

June 17, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ผนึกเครือข่ายรัฐ-เอกชน ลงนาม MOU เตรียมจัดงาน ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ “จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022”

June 17, 2022

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ศิลปศาสตร์ในยุคดิสรัปชั่น: การศึกษาและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

June 17, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MU Pride Celebration : เวทีเสวนาสิทธิและความหลากหลายทางเพศ

Prev page

Next page