ผลงานวิจัย

May 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดประชุมขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง ในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ

May 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ครั้งที่ 1/2565

May 19, 2022

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ครั้งที่ 2)

May 18, 2022

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

Prev page

Next page