ผลงานวิจัย

April 11, 2024

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาวิชาการด้านระบบสุขภาพไทยและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

April 11, 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศ

April 10, 2024

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย” ประจำปี 2567

April 10, 2024

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด (Robotic Assisted Kidney transplantation) 3 ราย เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและอาเซียนร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Rangueil University Hospital ประเทศฝรั่งเศส”

Prev page

Next page