ผลงานวิจัย

July 25, 2022

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ร่วมสร้างสุขภาพดี มุ่งให้แผ่นดินไทย ไร้สโตรค

July 25, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารังสีเทคนิค) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565

July 22, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “MUSEF Webinar” หัวข้อ “Healthy Living in Next Normal: รักษาสุขภาพอย่างไรในวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่”

July 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The Institute of Research for Development (IRD) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “One Health Methods and Scientific Projects in Thailand and Southeast Asia”

Prev page

Next page