ผลงานวิจัย

February 2, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล แถลงข่าวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากอาคารหรือที่สูง

February 2, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ Cisco Systems (Thailand) Ltd (CISCO) แถลงข่าวเปิดตัวระบบสนับสนุนการเรียนรู้ “MUCEIC+CLiL+GR+…×SET×CISCO : Online Learning Platform for Thai Society”

February 1, 2024

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เพื่อการพัฒนาด้านดนตรีบำบัดสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

February 1, 2024

สัมมนาบทบาทของสภาคณาจารย์ต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page