เดือนกันยายน 2564


ผลงานวิจัย

September 9, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “แถลงผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564”

September 8, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

September 6, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง

September 6, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ”

Prev page

Next page