เดือนสิงหาคม 2563


ผลงานวิจัย

September 1, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “สุขภาพดีมีรอยยิ้มบุญรักษา สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค”

August 31, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2564 (Prince Mahidol Award Conference 2021)

August 29, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานคล้ายวันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

August 29, 2020

คณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เข้ากราบถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร