ผลงานวิจัย

November 16, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564

November 15, 2021

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2564

November 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

November 13, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 6”

Prev page

Next page