เดือนกุมภาพันธ์ 2562


ผลงานวิจัย

February 15, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังขับเคลื่อนสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง”

February 14, 2019

การประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและนักบริหารจัดการองค์ความรู้

February 14, 2019

สมาคมศิษย์เก่าพยายาลศิริราชฯ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช จัดการประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 26 เรื่อง “เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

February 14, 2019

อธิการบดี ม.มหิดล ร่วมการประชุม Programme for Leadership in University Management (PLUM) Southeast Asia Leaders’ Summit 2019

Prev page

Next page