ผลงานวิจัย

September 4, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้ชื่อ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3”

September 4, 2021

คณะเทคนิคการเเพทย์ ม.มหิดล ร่วมเเถลงข่าว ประสิทธิผลการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง

September 4, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมด้านยาสูบระดับนานาชาติ’13th APACT 2021 Bangkok’

September 4, 2021

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เรามหิดลอำนาจเจริญ” ออกแบบชีวิตเสริมพลังสร้างสรรค์สังคม

Prev page

Next page