ผลงานวิจัย

August 4, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)

August 4, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020)

August 3, 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 7th SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE 2020 (SILK 2020)

August 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “เครื่องมือที่ใช่ การสอนที่ชัวร์”  

Prev page

Next page