ผลงานวิจัย

December 25, 2023

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

December 24, 2023

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “MUGR FUND RUN 2023 60th year anniversary”

December 24, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย งานปาร์ตี้ปีใหม่ สุขใจเครือข่าย NICFD 2024 เสวนาเรื่อง “คุณพ่อ คุณแม่สร้างลูกฉลาดได้ตั้งแต่ในครรภ์”


December 22, 2023

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (Professional Researcher Empowerment Program : PREP)

Prev page

Next page