ผลงานวิจัย

January 26, 2022

ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส” ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2565

January 26, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2022/2023 International Organizing Committee Meeting

January 26, 2022

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ กับ องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคที่ถูกละเลย (DNDi) เพื่อวิจัยโรคไข้เลือดออก

January 25, 2022

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Prev page

Next page