ผลงานวิจัย

April 18, 2022

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี

April 18, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงาน Talent Mobility

April 18, 2022

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน” ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

April 18, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา (Mahidol University Academic Development Program : MU–ADP) หัวข้อ “การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์”

Prev page

Next page