ผลงานวิจัย

October 5, 2022

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Department of Oral Health, Ministry of Health and Welfare, New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project”

October 5, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “พ่อแม่อย่าไว้วางใจ..ภัยน้ำท่วม บทเรียนจากการตายของเด็กในมหาอุทกภัยปี 2554”

October 5, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ร่วมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และเครือข่ายพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน Mindful Campus ครั้งที่ 1/2565

October 4, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Asia-Pacific Education Symposium 2022 “Global Perspective in Building Leadership and LifeSkills for University Students”

Prev page

Next page