ผลงานวิจัย

October 11, 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

October 6, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

October 6, 2023

กองบริหารการศึกษา ม.มหิดล จัดอบรม เรื่อง “การใช้ CHAT GPT และ AI เพิ่มลีลาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร”

October 6, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566

Prev page

Next page