ผลงานวิจัย

February 11, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง  “การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ”

February 11, 2024

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Social Impact and Community Engagement” ในการประชุม QS India Summit 2024 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

February 8, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MoU) ร่วมกับ Royal College of Surgeon Ireland (RCSI), University of Medicine and Health Sciences ประเทศไอร์แลนด์

February 8, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสการขยายความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน

Prev page

Next page