ผลงานวิจัย

February 17, 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา และพิธีบวงสรวงรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

February 17, 2022

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดบรรยายทางวิชาการระดับนานาชาติ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”

February 15, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าว ติดตามผลการสำรวจ “ทาเลท” สารอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายในภาชนะบรรจุอาหารพลาสติก

February 15, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Teikyo University

Prev page

Next page