ผลงานวิจัย

December 13, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

December 12, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 46 ของโลก และได้รับรางวัล The 2022 Most Sustainably Innovative University

December 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยโครงการพัฒนาแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูก เพื่อดามกระดูกต้นขาส่วนต้นแบบสั้นไปสู่การใช้เชิงพาณิชย์ กับ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด

December 9, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล (วาระพิเศษ) MU : The Way Forward (Super Collaboration)

Prev page

Next page