ผลงานวิจัย

December 3, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

December 3, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ถังขยะอัจฉริยะ” (Circular Bin) สำหรับใช้บนแพลตฟอร์มแอพพลิเคชัน “กรีนทูเก็ท”(Green2Get)

December 2, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย จัดสัมมนาวิชาการ GTRA Workshop ครั้งที่ 6 พร้อมกระทรวงคมนาคม ลงนามต่ออายุความร่วมมือไทย-เยอรมัน (JDI)

December 2, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week

Prev page

Next page