ผลงานวิจัย

December 19, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

December 19, 2022

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดงาน The 1st Prof. Aree Memorial Lecture และการประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเบาหวาน

December 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

December 18, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2565 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565

Prev page

Next page